Gingadan.com (Македонски јазик)

Ова е астрономски сајт. Галаксија, Маглина, Сончев систем, Црна дупка.