Gingadan.com (Български език)

Това е астрономически сайт. Галактика, Мъглявина, Слънчева система, Черна дупка.